Arbeidsdeskundig onderzoek

De arbeidsdeskundige is specialist op het gebied van een adequate inzet van het 1e en 2e spoor. Hij kijkt naar de mogelijkheden voor uw zieke werknemer om te re-integreren.

Bij een arbeidsdeskundig onderzoek wordt de belastbaarheid van de medewerker vergeleken met de belasting in de eigen functie. De belastbaarheid is door de bedrijfsarts vastgelegd in een functionele mogelijkheden lijst (FML).  Hierin staan de medische mogelijkheden van de werknemer beschreven. Deze lijst is het startpunt van ons onderzoek.

Werkwijze

Om goed te kunnen bepalen hoe de belastbaarheid van de werknemer zich verhoudt tot de belasting in de eigen functie, voeren we een aantal gesprekken en bekijken zonodig de werkplek.

We gaan in gesprek met de werkgever en/of leidinggevende. Aansluitend volgt er een gesprek met de medewerker. Afsluitend hebben we een driegesprek waarin we ons advies geven. Uiterlijk een week na het gesprek volgt een duidelijke rapportage waarin het advies nog een keer helder op papier staat.

Het doel van de arbeidsdeskundige is altijd om tot een oplossing te komen, in vele gevallen een spoedige en verantwoorde terugkeer naar werk.

Voordelen van een arbeidsdeskundig onderzoek zijn:

  • Een overzichtelijk rapportage, waarin een helder beeld gegeven wordt waar u staat in de re-integratie met een vervolgadvies voor de resterende periode;
  • Onafhankelijk advies ten aanzien van toekomstperspectief van werknemer en werkgever;
  • De kans op een loonsanctie vanuit UWV wordt hiermee verkleind.

Beter zicht krijgen op de mogelijkheden van uw zieke werknemer?

Neem voor meer informatie vrijblijvend contact op met Ton Veldscholte

06 – 22 337 880

Blijf in contact

Volg ons op sociale media

Direct contact

Als u contact met at.groep wilt opnemen
kunt u het onderstaande antwoordformulier invullen.


 

  • at.groep Personeel
  • © 2017
  • info@at-groep.nl
  • Lubeckstraat 1, 7575 EE Oldenzaal
  • 0541 53 72 83