Mediation

Arbeidsconflict en ziekmelding?

Heeft u als ondernemer wel eens te maken met een boze werknemer die zich na een gesprek of vervelend voorval ziek meldt? Vervolgens ontvangt u een consult van de bedrijfsarts die zonder met u te bellen de werknemer twee weken ‘vrij’ geeft?

De STECR werkwijzer geeft duidelijke adviezen. Er is extra aandacht voor hoor-en wederhoor, beperkingen aan de interventieperiode en ook de inzet van mediation is geen standaard aanpak.

Zowel werknemer en werkgever hebben een actieve rol en houding bij de re-integratie, dat is geheel in de lijn van de Wet verbetering Poortwachter. Als werkgever ben en blijf je verantwoordelijk voor de re-integratie van de werknemer.

Volg de STECR –Richtlijn (werkwijze)

Conflictbemiddeling is een tussenkomst van een bemiddelaar om twee of meer personen,  die een geschil hebben met elkaar in gesprek te brengen met als doel onderling tot een oplossing te komen. Bemiddeling is vooral nuttig als de communicatie verstoord is, als rechtstreekse onderhandeling tussen de partijen belemmerd wordt door een wederzijds gebrek aan vertrouwen, of als er sprake is van een escalatie. Bemiddeling kan zelfs werken, als één van beide partijen zo kwaad of beledigd is, dat hij weigert nog langer met de andere partij te praten. Een vorm van conflictbemiddeling die professioneel wordt gepraktiseerd is mediation. De methodiek van mediation is geformaliseerd binnen een neutraal kader.

De aanpak is nu gericht om het conflict uit de ziektesfeer te houden en het conflict op te lossen. Het doel is het arbeidsverzuim te beperken, een snelle re-integratie te bevorderen, de werkwijze bij arbeidsconflicten met verzuim te uniformeren.

Hoor- en wederhoor
De Werkwijzer geeft de aanbeveling dat de bedrijfsarts voordat hij tot zijn advies komt zowel werkgever als werknemer om hun visie vraagt. Op die manier wordt rekening gehouden met de belangen van alle betrokkenen. Als adviseur geeft at.groep Personeel altijd het advies aan ondernemers om zelf actief op voorhand informatie aan de bedrijfsarts te geven over het ontstane conflict en de visie van de onderneming.

In de situatie dat de ziekmelding een direct gevolg is van een conflict is het advies (aan bedrijfsarts) om te demedicaliseren, hetgeen inhoudt dat de werknemer niet te snel als ziek moet worden bestempeld. Maar met de nuance dat de klachten die ontstaan na of door een arbeidsconflict wel degelijk als ziekte te kwalificeren zijn. Dat is dus een lastige balansdans.

Loskoppelen medische beperkingen en vervolgadviezen
Vaak zie je ook in de terugkoppeling van de bedrijfsarts dat werknemer geen medische beperkingen heeft maar het werk pas kan hervatten als het conflict is opgelost. Dat werkt onduidelijkheid in de hand. Advies is dan juist om een datum van medisch hersteld aan te geven en tevens een advies over de aanpak van het conflict. Vraag de bedrijfsarts ook expliciet om deze zaken.

Interventieperiode
Vaak zie je ook dat de bedrijfsarts een afkoelingsperiode van 2 weken adviseerde. Het werd bijna een standaard advies en ook dat werknemer met bijzonder verlof zou gaan, die werd betaald door werkgever.

In de nieuwe Werkwijzer gaat het nu anders. De afkoelingsperiode heet interventieperiode en is verbonden voorwaarden.

De werkgever gaat:

  • akkoord met de interventieperiode, die zo kort mogelijk is en
  • maximaal 2 weken. De interventie is een
  • uitzondering daar waar vruchtbaar contact tussen werknemer en werkgever niet mogelijk is. Voor de interventieperiode wordt een
  • datum afgesproken waarop geen medische beperkingen meer aanwezig zijn. De interventieperiode wordt ook gebruikt
  • voor een eerste gesprek dan wel een afspraak daarvoor.

Als deze voorwaarden worden toegepast dan zal dat een verbetering zijn.

Mediation

Ook staat vermeld in de Werkwijzer dat mediation standaard moet worden geadviseerd bij een arbeidsconflict. Het nieuwe uitgangspunt is een gesprek tussen werknemer en werkgever eventueel met een derde erbij. Daarna zal mediation een optie kunnen zijn.

at.groep Personeel voert de rol van mediator uit.

Hulp nodig bij een conflictoplossing?

Neem voor meer informatie vrijblijvend contact op met Ton Veldscholte

06 – 22 337 880

Blijf in contact

Volg ons op sociale media

Direct contact

Als u contact met at.groep wilt opnemen
kunt u het onderstaande antwoordformulier invullen.


 

  • at.groep Personeel
  • © 2017
  • info@at-groep.nl
  • Lubeckstraat 1, 7575 EE Oldenzaal
  • 0541 53 72 83