Tweede spoor re-integratie

Re-integratie naar een andere werkgever: ‘Van werk naar werk’

‘Van werk naar werk’ is gericht op herplaatsing van arbeidsongeschikte werknemers in betaalde arbeid bij een andere werkgever. Dit wordt ‘tweede spoor’ genoemd en wordt ingezet wanneer uw werknemer niet meer binnen uw eigen bedrijf aan het werk kan (Spoor 1).

Het re-integratieproces is te onderscheiden in een aantal trajectactiviteiten die kunnen worden ingezet. at.groep Personeel kiest voor dit model om de opdrachtgever en de werknemer duidelijkheid te verschaffen tijdens het gehele re-integratieproces.

Intake

Re-integratiecoach maakt middels een gestructureerd interview een analyse van de werknemer.

Aanvullende onderzoeken en interventies

De mogelijkheden van de werknemer worden op objectieve wijze geanalyseerd en besproken met als doen: bewustwording en integratie van kennis en gevoelens over de eigen mogelijkheden.

Aanbodversterking

De werknemer leert door middel van individuele begeleiding de eigen mogelijkheden verbeteren en zich zelf zo te presenteren dat men een interessante kandidaat op de arbeidsmarkt is: een goed aanbod.

Training loopbaanscan:
Verbreden en verduidelijken van arbeidsmarkt gerelateerde keuzes, alsmede het verhelderen van het motivatieprofiel.

Arbeidsmarktbenadering:
Vergroten van inzicht en kennis van de arbeidsmarkt.
Vergroten van de specifieke vaardigheden in het benaderen van de arbeidsmarkt en de persoonlijke performance.

Bemiddeling

Aanbodgerichte bemiddeling omvat alle activiteiten die samen worden ondernomen om de werknemer te plaatsen.

Nazorg

Het wegnemen van eventuele knelpunten. Het resultaat is dat het dienstverband op een voor de werkgever en werknemer tevreden wijze wordt uitgevoerd.

Kies ook voor resultaat op maat!

Neem voor meer informatie vrijblijvend contact op met Ton Veldscholte

06 – 22 337 880

Blijf in contact

Volg ons op sociale media

Direct contact

Als u contact met at.groep wilt opnemen
kunt u het onderstaande antwoordformulier invullen.


 

  • at.groep Personeel
  • © 2017
  • info@at-groep.nl
  • Lubeckstraat 1, 7575 EE Oldenzaal
  • 0541 53 72 83