Doelgroepen

 

Ziektewet
Opdrachtgever UWV schakelt at.groep in voor klanten met een Ziektewet (ZW)- en WIA-uitkering. De volgende klanten van UWV komen in aanmerking voor de Re-integratiediensten:

 • flexwerkers (uitzendkrachten)
 •  klanten wier tijdelijke dienstbetrekking gedurende de periode van arbeidsongeschiktheid geëindigd is en/of
 • ontslagwerklozen, die gedurende hun werkloosheidsperiode arbeidsongeschikt worden.

 

Deze Klanten kunnen bij het UWV een traject aan vragen. Deze trajecten heten ‘Werkfit maken’ of  ‘Naar Werk’. at.groep voert deze trajecten graag met u uit. De duur van de trajecten is maximaal 6 maanden.

Wajong
Op 1 januari 2015 is de Participatiewet ingegaan. Iedereen die kan en wil werken, maar het op de arbeidsmarkt niet redt zonder ondersteuning, valt onder de Participatiewet en niet meer onder het UWV. Met deze wet wil het kabinet bereiken dat mensen met een ziekte of handicap die kunnen werken, sneller en gemakkelijker aan het werk gaan.Kreeg u op jonge leeftijd een ziekte of handicap? En heeft u nog mogelijkheden om te werken? Dan krijgt u voortaan ondersteuning van de gemeente bij het zoeken naar werk.
Voor alle mensen die eerder een Wajong toegekend hebben gekregen en aan het werk willen kan at.groep een begeleidingstraject uitvoeren. Binnen elk traject streven we naar een duurzame arbeidsbemiddeling. Ons doel is niet iemand zo snel mogelijk te feliciteren met een nieuwe baan. Wij vinden het belangrijk dat iemand een fijne en duurzame werkplek vindt die goed bij hem past.
Specialismen
Hierbij richten wij ons op klanten met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Het doel van sociale activering is om deze afstand te verkleinen en klanten voor te bereiden op een werktraject. Dit kan gerealiseerd worden door bijvoorbeeld een werkstage of werkervaringsplaats. Met behoud van uitkering kan de klant alvast werkervaring op doen en waar nodig werknemersvaardigheden ontwikkelen.  Het uiteindelijke doel is altijd doorstromen naar regulier werk.

Onze coaches zetten we in op hun eigen specialisme:

 • Autisme
 • ADHD
 • Psychische beperkingen
 • Gedragsproblemen
 • Multiproblematiek
 • Versterken van fysieke en psychische fitheid.

 

Bekijk hier de flyer at.groep Werk algemeen.

Blijf in contact

Volg ons op sociale media

Direct contact

Als u contact met at.groep wilt opnemen
kunt u het onderstaande antwoordformulier invullen.


 

 • at.groep Werk
 • © 2017
 • info@at-groep.nl
 • Lubeckstraat 1, 7575 EE Oldenzaal
 • 0541 537 046