Aanmelden

Verzekerd bij CZ Lees eerst dit!

Wij kunnen helaas geen behandeling bieden aan, voor ons nieuwe, cliënten (volwassenen 18+) per 1-1-2020 die verzekerd zijn bij CZ.

Ons advies is dat u, als cliënt, contact opneemt met de afdeling zorgbemiddeling van CZ. Zij zullen met u kijken of er elders in de regio plaats is om u in behandeling te nemen.

Aanmelden regio’s Apeldoorn en Arnhem-Doetinchem: 

via 085-4833240 of zorg@at-groep.nl

Aanmelden regio Twente:

via 085-4833240 of aanmeldingenZorgTwente@at-groep.nl 

Aanmelden regio Zwolle:

via 085-4833240 of aanmeldingenZorgZwolle@at-groep.nl 

Informatie over evt. wachttijden:

Als u wilt weten wat de exacte stand van zaken is m.b.t. de wachttijd van de locatie waarvoor u wilt aanmelden, neem dan telefonisch contact op met de locatie zelf.

Regio Twente: voor gezinsbehandeling/systeemtherapie geldt een wachttijd van 8 weken, voor psychologisch onderzoek/diagnostiek ontwikkelingsproblematiek (18+/18-) geldt een wachttijd van 8 weken. Voor behandeling (18+/18-) geldt een wachttijd van 8 weken.

Voor WMO en Jeugdwetbegeleiding kan vanaf september 2020 weer worden aangemeld.

Voor de regio’s IJsselland (GGZ en WMO/JW), Noord-Veluwe (GGZ) en Zuid Drenthe (GGZ en WMO/JW) en de gemeenten Heerde en Hattem (GGZ en WMO/JW) geldt: Op het moment dat alle benodigde informatie en de beschikking digitaal is ontvangen zal de aanvraag worden verwerkt en zal de wachttijd ingaan.

Cliënten die in de maand september een intake hadden moesten gemiddeld 8 weken wachten (na het ontvangen van de beschikking). Na deze intake is de behandeling direct van start gegaan. De verwachting voor de aankomende periode is dat wij een maximale wachttijd van 12 weken kunnen hanteren.

Regio Midden-IJssel/Oost-VeluweSpecialistische GGZ: wachttijd van maximaal 12 weken. Op het moment dat het aanmeldpakket ingevuld retour is en de beschikking ontvangen is wordt de aanmelding verwerkt en gaat de wachttijd in. Basis GGZ/WMO/JW begeleiding: GEEN wachttijd, kan per direct starten zodra aanmelding en beschikking binnen is.

Regio Achterhoek (WMO): momenteel geen wachttijd.

Behandeling GGZ

at.groep Zorg GGZ is een aanbieder voor geestelijke gezondheidszorg. We bieden behandeling vanuit de GGZ. We behandelen kinderen, jongeren en (jong)volwassenen. De doelgroep kan per regio verschillend zijn, afhankelijk van de contracten die ter plekke zijn afgesloten. In Enschede wordt bijvoorbeeld wel behandeling aangeboden voor personen van 18 jaar en ouder (18+).
In Apeldoorn en Zwolle is er in principe geen behandelaanbod voor 18+. Uitzondering hierop vormen ouders van jongeren die bij ons in zorg zijn of jongeren die een lopend behandeltraject volgen binnen at.groep Zorg en tijdens dat traject 18 jaar worden.

at.groep Zorg gelooft in de verbinding van gezin, onderwijs, arbeid en zorg. Door outreachend en laagdrempelig te werken, kunnen we dicht bij de cliënt de zorg aanbieden, passend bij de vraag die de cliënt heeft. We werken met een professioneel team. Er kan sprake zijn van een wachtlijst. Actuele informatie over wachttijden vindt u onder aanmelden.

Ons team bestaat uit psychologen, GZ psychologen, Sociaal Psychiatrisch verpleegkundigen, coaches, speltherapeuten, psycho motorische therapeuten, gezinstherapeuten en psychiaters.

Binnen onze behandeling zoeken we altijd samenwerking met het systeem: de mensen of aanbieders om de cliënt heen. Hierdoor wordt de zorg effectiever. Zo werken we nauw samen met de scholen van de Ambelt. We hebben binnen de regio’s waar we werkzaam zijn raamovereenkomsten met de gemeenten zodat we zowel jeugd GGZ als WMO begeleiding kunnen bieden (Zie Begeleiding WMO/Jeugdwet).

Met Zilveren Kruis/Achmea, Eno (Salland), DSW, ASR (Ditzo en De Amersfoortse), Caresq (Promovendum, Aevitae) Menzis en VGZ hebben we een contract om ook (jong)volwassen GGZ te bieden. Dit kan echter per regio anders ingevuld zijn.
Bij Menzis geldt dat we een beperkt aantal cliënten per jaar kunnen oppakken en dat we alleen cliënten die bij Menzis verzekerd zijn in behandeling kunnen nemen wanneer de zorgvraag past binnen een mono disciplinair aanbod (alleen gesprekken met een behandelaar op onze locatie/poli in Enschede).

Bekijk hier de flyer at.groep Zorg GGZ

Schooluitval

at.groep Zorg richt zich vooral op kinderen en jongeren die uitvallen in het onderwijs. We werken nauw samen met de scholen en het gezin om optimale kansen voor de cliënt te organiseren en daardoor uitval te voorkomen of te verkorten. Het behandelaanbod kan bestaan uit: handelingsgerichte diagnostiek, medicamenteuze behandeling , cognitieve gedragstherapie (CGT), eye movement desensitization and reprocessing ( EMDR), systeemtherapie, psychomotore therapie, speltherapie, coaching bij het aanleren en oefenen van praktische vaardigheden.

We bieden ook groepsbehandeling aan als dat effectiever is, zoals een agressieregulatie training, een emotie-regulatietraining en een weerbaarheidstraining. Er wordt gestreefd naar een geïntegreerd aanbod op de volgende gebieden: de psychopathologie, de persoonlijkheidsontwikkeling, zowel sociaal-emotioneel als cognitief, de lichamelijke ontwikkeling, het gezinssysteem en het praktisch functioneren in de school-, werk- en woonomgeving.

Voor jongeren van 12 t/m 18 jaar verzorgt at.groep Zorg een aandachttraining (mindfulness).

Het indienen van een volledige aanvraag met een verwijzing van de huisarts of een beschikking van de gemeente en een ingevuld aanmeldformulier en toestemmingsverklaring, helpen bij een vlotte verwerking. De verwijsbrief van de huisarts kunt u hier downloaden: verwijsbrief huisarts

 


  Uw naam (verplicht)

  Uw email (verplicht)

  Onderwerp

  Uw bericht

   

  Blijf in contact

  Volg ons op sociale media

  Direct contact

  Als u contact met at.groep wilt opnemen
  kunt u het onderstaande antwoordformulier invullen.


    

   Algemene voorwaarden

   • at.groep Zorg
   • © 2017
   • zorg@at-groep.nl
   • Lubeckstraat 1, 7575 EE Oldenzaal
   • 085 483 32 40