homeaanmelden

Aanmelden bij at.zorg

Op deze pagina is alle informatie met betrekking tot het aanmelden bij at.zorg te vinden. Ook de wachttijden per regio vindt u hier.

De mailadressen van onze locaties zijn als volgt:

  • Apeldoorn: aanmeldingenzorgapeldoorn@at-groep.nl
  • Arnhem: aanmeldingenzorgarnhem@at-groep.nl
  • Enschede: aanmeldingenzorgtwente@at-groep.nl
  • Zwolle: aanmeldingenzorgzwolle@at-groep.nl

Overweegt u een aanmelding bij at.zorg? Neem dan eerst contact op met een van onze locaties die bereikbaar zijn via bovenstaande mailadressen.

Heeft u overleg gehad over uw aanmelding en is deze akkoord bevonden, dan kunt u onderstaand aanmeldformulier invullen:

Aanmeldformulier

Gegevens waarop contact kan worden opgenomen voor de screening

Omschrijving van de ervaren klachten

Leefsituatie

Hoe bent u bij ons terecht gekomen?


Wat te doen bij crisis?

at.zorg is op werkdagen binnen kantooruren (8.30 – 17.00 uur) bereikbaar. Bij crisis buiten kantoortijden kunnen jij of je ouders/verzorgers contact opnemen met de huisarts/huisartsenpost. Als er sprake is van acuut gevaar: bel dan 112.


Goed om te weten

Binnen de zorg in Nederland wordt soms op meerdere manieren aangegeven hoe lang je moet wachten op zorg. Bij at.zorg hanteren we een wachtlijst. Het liefst zouden we iedereen gelijk willen helpen, maar dat lukt niet altijd. Uiteraard streven we ernaar om gevraagde hulp zo spoedig mogelijk in te zetten. 

De wachtlijst geeft aan wanneer je een intake kan verwachten. Daarna streven we ernaar om direct na de intake de behandeling of begeleiding op te starten. Normaal gesproken kun je verwachten dat we binnen twee weken een vervolgafspraak hebben gemaakt voor de daadwerkelijke hulpverlening. 

Hieronder vind je een indicatie van de wachttijden per regio. Voor meer informatie kun je voor alle locaties mailen naar: zorg@at-groep.nl of bellen naar: 085-4833240.


Vestiging

Jeugdhulp behandeling

Jonger dan 18 jaar

Jeugdhulp begeleiding

Jonger dan 18 jaar

WMO

18 jaar en ouder

Basis GGZ*

18 jaar en ouder

Specialistische GGZ*

18 jaar en ouder

Zwolle 

16 weken

n.v.t.

n.v.t

In overleg

In overleg

Apeldoorn

16 weken

In overleg

In overleg

16 weken

16 weken

Enschede

6 weken

6 weken

n.v.t.

In overleg

In overleg

Arnhem/

Doetinchem

0 weken

In overleg

0 weken

In overleg

In overleg


* Voor de gemeente Zutphen hebben we op dit moment een cliëntenstop.

* We hebben op dit moment een cliëntenstop voor VGZ en Zilveren Kruis/Achmea.


Toegankelijkheidsverklaring

at.zorg wil dat iedereen gebruik kan maken van haar online informatie en dienstverlening. We streven ernaar om deze toegankelijk te maken en te houden, overeenkomstig met het ‘Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid’. Lees er alles over in onze toegankelijkheidsverklaring.


Medicijnen mee op reis

Ga je op reis en gebruik je medicijnen? Dan kan het zijn dat je een medicijnverklaring nodig hebt. Dat hangt af van het soort medicijn en het land waar je naartoe gaat. Via onderstaande link kun je eenvoudig checken of je een verklaring nodig hebt én kun je een medicijnverklaring downloaden:

https://www.hetcak.nl/regelingen/medicijnen-mee-op-reis