homeAlgemene leveringsvoorwaarden at.zorg

Algemene leveringsvoorwaarden

Binnen de GGZ zijn de algemene leveringsvoorwaarden ggz van kracht. Er staat in wat je van ons kunt verwachten bij het aangaan van een behandelovereenkomst.

at.zorg is aangesloten bij van GGZ Nederland, de vereniging van instellingen voor geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg. GGZ Nederland bevordert goede geestelijke gezondheid(szorg).

In de Algemene Leveringsvoorwaarden zijn afspraken vastgelegd met betrekking tot de rechten en plichten van patiënten en zorginstellingen. Zo zijn er afspraken gemaakt over onder meer informatievoorziening, privacy, zorg op afstand, kwaliteit van zorg, veiligheid en aandacht voor familie.

De leveringsvoorwaarden zijn opgesteld door het Landelijk Platform GGz (LPGGz), de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF), de Consumentenbond en GGZ Nederland. De Algemene Leveringsvoorwaarden zijn bindend.

Document: Algemene Voorwaarden Geestelijke gezondheidszorg (denederlandseggz.nl)