Behandeling GGZ

at.groep Zorg GGZ is een aanbieder voor geestelijke gezondheidszorg. We bieden behandeling vanuit de GGZ. We behandelen kinderen, jongeren en volwassenen. at.groep Zorg gelooft in de verbinding van gezin, onderwijs, arbeid en zorg. Door outreachend en laagdrempelig te werken, kunnen we dicht bij de cliënt de zorg aanbieden, passend bij de vraag die de cliënt heeft. We werken met een professioneel team. Er kan sprake zijn van een wachtlijst. Actuele informatie over wachttijden vindt u onder aanmelden.

Ons team bestaat uit psychologen, GZ psychologen, Sociaal Psychiatrisch verpleegkundigen, coaches, speltherapeuten, psycho motorische therapeuten, gezinstherapeuten en psychiaters.

Binnen onze behandeling zoeken we altijd samenwerking met het systeem: de mensen of aanbieders om de cliënt heen. Hierdoor wordt de zorg effectiever. Zo werken we nauw samen met de scholen van de Ambelt. We hebben binnen de regio’s waar we werkzaam zijn raamovereenkomsten met de gemeenten zodat we zowel jeugd GGZ als WMO begeleiding kunnen bieden (Zie Begeleiding WMO/Jeugdwet).

Met Menzis en VGZ hebben we een contract om ook volwassen GGZ te bieden.

Bekijk hier de flyer at.groep Zorg GGZ

Schooluitval

at.groep Zorg richt zich vooral op kinderen en jongeren die uitvallen in het onderwijs. We werken nauw samen met de scholen en het gezin om optimale kansen voor de cliënt te organiseren en daardoor uitval te voorkomen of te verkorten. Het behandelaanbod kan bestaan uit: handelingsgerichte diagnostiek, medicamenteuze behandeling , cognitieve gedragstherapie (CGT), eye movement desensitization and reprocessing ( EMDR), systeemtherapie, psychomotore therapie, speltherapie, coaching bij het aanleren en oefenen van praktische vaardigheden, Cogmed training.

We bieden ook groepsbehandeling aan als dat effectiever is, zoals een agressieregulatie training, een emotie-regulatietraining en een weerbaarheidstraining. Er wordt gestreefd naar een geïntegreerd aanbod op de volgende gebieden: de psychopathologie, de persoonlijkheidsontwikkeling, zowel sociaal-emotioneel als cognitief, de lichamelijke ontwikkeling, het gezinssysteem en het praktisch functioneren in de school-, werk- en woonomgeving.

Voor jongeren van 12 t/m 18 jaar verzorgt at.groep Zorg een aandachttraining (mindfulness).

 


 

Blijf in contact

Volg ons op sociale media

Direct contact

Als u contact met at.groep wilt opnemen
kunt u het onderstaande antwoordformulier invullen.


 

Algemene voorwaarden

  • at.groep Zorg
  • © 2017
  • zorg@at-groep.nl
  • Lubeckstraat 1, 7575 EE Oldenzaal
  • 085 483 32 40