homedienstenBehandeling door kinder- en jeugdpsychiater

Een kinder- en jeugdpsychiater onderzoekt en behandelt kinderen met complexe, ernstige psychische problemen. Dit houdt in dat er meerdere problemen zijn op verschillende gebieden, vaak met het gevolg dat het kind niet meer goed kan functioneren in huis, op school of in de buurt. De ouders van het kind worden hierbij ook begeleid door de jeugdpsychiater. 


Proces kinderpsychiater

De psychiater beoordeelt of de problemen van het kind beschouwd moeten worden als afwijkend gedrag. De behandelingen kunnen bestaan uit zowel sociale, psychologische als medische interventies. Hieronder kan bijvoorbeeld psychotherapie of medicatie vallen, waarbij vaak ook de school of het hele gezin betrokken wordt. De therapie wordt op maat gemaakt voor het kind. 


Resultaten kinderpsychiater

Het belangrijkste is dat het kind gepaste hulp krijgt, zo veel of zo weinig als nodig is. Samen met de ouders werkt de kinder- en jeugdpsychiater aan een gezamenlijk plan van aanpak, waarbij het herstel van het kind en verantwoord ouderschap voorop staan. 
Wil je meer weten? Neem gerust contact op!