homeNieuwsUitkomsten onderzoek naar schoolweigering

11-03-2022

Presentatie onderzoek naar interventies bij schoolweigering

Het onderzoek ‘Weten wat werkt’ richt zich op de vraag hoe we kinderen en jongeren kunnen helpen die niet of zeer beperkt naar school gaan door emotionele stress (zoals angst, depressie en onverklaarde lichamelijke klachten).

Om een beeld te kunnen vormen van mogelijke bouwstenen in de ondersteuning van jongeren met schoolweigering, zijn in het onderzoek 'Weten wat werkt' 21 interventies geïnterviewd, die zich specifiek richten op jongeren met schoolweigering. Het betreft zowel interventies vanuit onderwijs, jeugdhulp als interventies die een combinatie van beiden zijn. Ook de ervaringen van jongeren en ouders die deel hebben genomen aan de interventies zijn in het onderzoek meegenomen.

Geïnteresseerd in dit onderwerp? We hebben de hand-outs van de presentatie toegevoegd, zodat je deze nog eens rustig kunt bekijken.
Zie hieronder de Nederlandse samenvatting van de resultaten van het onderzoek Weten wat werkt: