at.groep Zorg aangesloten bij Autisme Kennisnetwerk Overijssel

In maart heeft at.groep Zorg zich aangesloten bij het Autisme Kennisnetwerk Overijssel. at.groep Zorg blijft hierdoor nog beter geïnformeerd over de meest actuele ontwikkelingen op het gebied van de kennis over en de behandeling en begeleiding van autisme.

Mensen met autisme hebben een andere manier van informatieverwerking en hebben daardoor vaak moeite met sociale contacten en met communicatie. Ook hebben mensen met autisme dikwijls gefixeerde interesses, raken zij snel overprikkeld en hebben zij moeite om de details die zij waarnemen te verwerken tot een samenhangend geheel.

Bij ongeveer de helft van de mensen met autisme is tevens sprake van een verstandelijke beperking, maar er zijn ook vormen van autisme waarbij sprake is van een normale of hoge intelligentie. Autisme heeft invloed op alle levensgebieden in alle levensfasen.

De hulpvraag van mensen met autisme is gevarieerd en betreft meerdere levensgebieden. De wetenschap en kennis over behandeling en begeleiding van mensen met een autisme is nog volop in beweging.

Inspanningsverplichting

In dit netwerk wordt sinds 2016 samengewerkt op basis van convenantafspraken. Er zijn in totaal 27 zorgaanbieders die dit convenant hebben ondertekend in Overijssel. Landelijk bestaat er al een convenant autisme vanaf november 1999. De partijen zijn met elkaar een inspanningsverplichting aangegaan om de zorg en ondersteuning van mensen met autisme te verbeteren. Daar wil at.groep Zorg natuurlijk ook graag haar bijdrage aan leveren.

Foto: Jan Vermue tekent het convenant Autisme Kennisnetwerk Overijssel

Blijf in contact

Volg ons op sociale media

Direct contact

Als u contact met at.groep wilt opnemen
kunt u het onderstaande antwoordformulier invullen.

 

Algemene voorwaarden

  • at.groep Zorg
  • © 2017
  • zorg@at-groep.nl
  • Lubeckstraat 1, 7575 EE Oldenzaal
  • 085 483 32 40