CQI meting at.groep Zorg

In juni 2018 hebben wij de resultaten van de cliënttevredenheidsonderzoeken gepubliceerd van onderzoeksbureau Triqs. Deze resultaten hadden betrekking op metingen met de GGZ thermometer, die werden afgenomen aan het einde van ieder zorgtraject binnen at.groep Zorg.

Dit jaar hebben wij in de zomerperiode ook een CQI meting laten uitvoeren door hetzelfde bureau. Dit is een meting die in één keer wordt gedaan onder alle in zorg zijnde cliënten op één moment. Alle cliënten kregen hiervoor het vragenformulier thuisgestuurd met het verzoek dit na invulling weer te retourneren aan bureau Triqs.
De rapporten van deze CQI meting zijn nu ook op onze website te vinden. Wij zijn erg blij met de response en de cijfers die de cliënten ons gegeven hebben. Als gemiddeld waarderingscijfer hebben wij een 8 gekregen.

In de toekomst zal at.groep Zorg standaard jaarlijks de CQI meting herhalen.

Overzicht Klanttevredenheidsonderzoek Ambulant

Overzicht Klanttevredenheidsonderzoek Individueel

Blijf in contact

Volg ons op sociale media

Direct contact

Als u contact met at.groep wilt opnemen
kunt u het onderstaande antwoordformulier invullen.


 

Algemene voorwaarden

  • at.groep Zorg
  • © 2017
  • zorg@at-groep.nl
  • Lubeckstraat 1, 7575 EE Oldenzaal
  • 085 483 32 40