homeNieuwsCliënttevredenheid: dit zijn de resultaten!

22-03-2022

Onderzoek naar cliënttevredenheid afgerond; dit zijn de resultaten!

We hebben de resultaten van het cliënttevredenheidsonderzoek 2021 binnen. Een onafhankelijk bureau heeft in februari onder de cliënten van at.zorg onderzoek gedaan naar de mate van tevredenheid over de geleverde zorg in 2021. En we kunnen met trots zeggen dat het met die tevredenheid wel goed zit!

In de categorie 18- krijgen we van onze cliënten een gemiddelde score van 7,9. Het cijfer van de tevredenheidsmeting onder cliënten van 18+ is nog iets hoger: cliënten van 18 jaar en ouder geven at.zorg gemiddeld een 8. Ook de cliënttevredenheid in de categorie individuele begeleiding is gemeten. Het resultaat is een gemiddeld rapportcijfer van een 8,75. Dat zijn prachtige cijfers!

Goed inzicht

De verschillende vragen uit dit onderzoek geven ons een goed inzicht in waar cliënten ons een hoge waardering voor geven. Ook maakt het inzichtelijk waarin onze organisatie zich nog verder kan verbeteren.

In de categorie 18- geven (ouders van) cliënten ons hoge cijfers voor onder andere de vragen ‘Nam de behandelaar uw kind serieus’ (9,3)  ‘Heeft uw behandelaar uw kind dingen op een begrijpelijke manier uitgelegd?‘ (9,1)  en ‘Kreeg u makkelijk contact met uw behandelaar’ (9,1)

Cliënten van 18 jaar en ouder geven at.zorg een 9,6 voor de begrijpelijke manier waarop de behandelaar dingen heeft uitgelegd. Ook de vraag ‘Kon u meebeslissen over de behandeling’ kan rekenen op een hoog cijfer (9,1).

Bij de individuele begeleiding valt op dat at.zorg op alle vragen over de professionaliteit van de begeleider(s) een 9 of hoger scoort.

Per locatie

We hebben de cliënttevredenheid voor het eerst per locatie laten uitvragen. De resultaten per locatie geven ons een goede indicatie van de sterke punten en de verbeterpunten van iedere locatie.

Trots!

Het zal duidelijk zijn dat we blij zijn met de resultaten van het cliënttevredenheidsonderzoek over 2021. Het stemt ons trots dat cliënten de zorg die we met z’n allen leveren, waarderen met zulke mooie cijfers.