homeNieuwsPresentatie 'Weten wat werkt'

01-10-2021

Feestelijke launch van 'Weten wat werkt'

at.zorg is partner in een onderzoek naar interventies bij schoolweigering. Het onderzoek ‘Weten wat werkt’ richt zich op de vraag hoe we kinderen en jongeren kunnen helpen die niet of zeer beperkt naar school gaan door emotionele stress (zoals angst, depressie en onverklaarde lichamelijke klachten). De feestelijke launch van Weten wat werkt is op woensdag 9 maart. 

Ben je professional binnen onderwijs, gemeente of jeugdhulp en heb je te maken met  jongeren die schoolverzuim laten zien? Wees welkom om aan te sluiten bij deze online bijeenkomst ‘Weten wat werkt: op weg naar een roadmap voor interventies bij schoolweigering’!

Tekst gaat verder onder de foto.

De term schoolweigering is in het wetenschappelijk onderzoek gangbaar, echter in de praktijk nog minder bekend. Professionals en ouders worstelen regelmatig met de vraag hoe jongeren die spanning ervaren bij het naar school gaan, het beste begeleid kunnen worden.

Om een beeld te kunnen vormen van mogelijke bouwstenen in de ondersteuning van jongeren met schoolweigering, zijn in het onderzoek 'Weten wat werkt' 21 interventies geïnterviewd, die zich specifiek richten op jongeren met schoolweigering. Het betreft zowel interventies vanuit onderwijs, jeugdhulp als interventies die een combinatie van beiden zijn. Ook de ervaringen van jongeren en ouders die deel hebben genomen aan de interventies zijn in het onderzoek meegenomen.

Hoe kunnen we kinderen en jongeren helpen die niet of zeer beperkt naar school gaan door emotionele stress (zoals angst, depressie en onverklaarde lichamelijke klachten)? Deze vraag staat centraal op woensdag 9 maart van 13.00 tot 16.00 uur tijdens de feestelijke launch van het door de NRO gesubsidieerde onderzoek: 

Aanmelden is kosteloos en kan via deze link.
Na het inschrijven ontvangt u, uiterlijk een week voor de bijeenkomst, informatie over de verschillende subsessies, inclusief linkjes naar de verschillende sessies.

Weten Wat Werkt: Op weg naar een roadmap voor interventies bij schoolweigering
(Heyne, D., Brouwer-Borghuis, M., Vermue, J., van Helvoirt, C., & Aerts, G. J. W., 2021)