homeOver at.zorg

Geestelijke gezondheidszorg op maat


Missie at.groep

Wij werken met mensen aan een toekomst waarin iedereen van toegevoegde waarde is in de maatschappij.

 

Visie at.zorg                                                   

Wij zien jou. We willen er voor je zijn. Dat vraagt om meebewegen, veranderen en verbinden.

We doen dit vanuit betrokkenheid, veerkracht, creativiteit en deskundigheid.

We weten wat werkt en zijn daar waar jij bent.

Samen komen we tot oplossingen, waardoor jij zelf weer verder kan.

 

Kernwaarden at.groep

Betrokken, veerkrachtig, deskundig, creatief.


Behandeling en begeleiding op maat

Bij at.zorg bieden we begeleiding en behandeling op maat. We kijken samen wat het beste bij jou past en ontwerpen een traject dat jou verder helpt. 

Een greep uit de mogelijke begeleiding en behandelingen bij at.zorg: 


Toegankelijkheidsverklaring

Het online inzien van informatie over uw gezondheid en het digitaal communiceren met uw zorgverlener is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Dit geldt bijvoorbeeld voor blinden, slechtzienden, doven, slechthorenden en mensen met een zintuiglijke of motorische handicap. Ook laaggeletterden en mensen met dyslexie of kleurenblindheid, ondervinden iedere dag problemen in het gebruik van online toepassingen.

at.zorg wil dat iedereen gebruik kan maken van haar online informatie en dienstverlening. We streven ernaar om deze toegankelijk te maken en te houden, overeenkomstig met het ‘Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid’.

at.zorg heeft het toegankelijk maken van zorginhoudelijke informatie voor mensen met een (visuele) beperking geanalyseerd. Met behulp van de toegankelijkheidsnormen uit de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.0 niveau AA) is beoordeeld op welke wijze de digitale toegankelijkheidsnormen worden toegepast bij de systemen van at.zorg waarmee cliënten informatie online informatie inzien en digitaal communiceren met zorgverleners. at.zorg heeft dit op haar website kenbaar gemaakt in welke mate zij aan deze eisen voldoet door middel van deze toegankelijkheidsverklaring.

Voor welke producten deze verklaring geldt

at.zorg maakt gebruikt van twee online platformen voor cliënten, namelijk: Wellbee cliëntportaal en e-health via Minddistrict. Voor beide staat hieronder een link naar de pagina met daarop de toegankelijkheidsverklaring van deze platformen. Wij sporen onze leveranciers aan om voldoende aandacht aan te besteden aan het verder verbeteren en optimaliseren van de digitale toegankelijkheid.

Deze verklaring geldt voor:

  • wellbee cliëntportaal (van leverancier ‘Tenzinger’)   
  • eHealth applicatie (van leverancier ‘Minddistrict’)  

 Verbeteringen en feedback

We zijn er ons van bewust dat we nog een aantal belangrijke verbeteringen moeten doorvoeren om goed toegankelijk te zijn voor mensen met beperkingen. Tips en feedback hierover zijn van harte welkom. U kunt deze sturen naar info@at-groep.nl

Wilt u meer weten over digitale toegankelijkheid? Raadpleeg dan de website van DigiToegankelijk


Wachttijden

We kunnen de wachttijden tot een minimum beperken, daar zijn we trots op! Toch kan er voor jouw behandeling of begeleiding sprake zijn van een korte wachtlijst. Wil je hier meer over weten? Neem gerust contact op. 


Begeleiding WMO/Jeugdwet

 

at.zorg biedt oplossingsgerichte hulpverlening volgens het 8 fase model. Dit model zorgt er voor dat de cliënt binnen enkele weken zicht heeft op zijn/haar doelen en de stappen die nodig zijn om de doelen  te kunnen bereiken. De betrokken personen worden deelgenoot van het plan volgens het 1 klant 1 plan principe. 

Hierdoor wordt de hulpverlening efficiënt en doelgericht  gegeven daar waar de vraag ligt. Het resultaat is dat de cliënt zelfstandig, of met begeleiding van zijn netwerk zijn leven op alle leefgebieden verantwoord vorm kan geven.

Meer informatie Zorg en onderwijs

Bij at.zorg hebben we speciale expertise op het gebied van kinderen en jongeren die uitvallen in het onderwijs. Een kind of jongere die weigert om naar school te gaan zit vaak veel thuis en heeft last van stress bij het vooruitzicht om naar school te gaan. Langdurig schoolverzuim heeft op korte en lange termijn vaak negatieve gevolgen op meerdere gebieden. 

De coaches en behandelaars van at.zorg hebben een sterke link met het onderwijs, onder andere met het voortgezet speciaal onderwijs. We begeleiden veel kinderen en jongeren die uitvallen op school. We helpen ze naar een normaal dagritme en om weer terug te keren naar het schoolleven. 

Door samen te werken met scholen brengen we de begeleiding voor leerlingen dichtbij. Waar mogelijk komen we naar de school toe, waar we zowel diagnostiek als behandeling bieden. Daardoor kunnen we lesuitval tot een minimum beperken. De leerkracht wordt ondersteund in de omgang met de leerling en het gedrag in de klas. We betrekken niet alleen de school, maar ook het gezin van de leerling bij de begeleiding. Zo krijgt iedereen de juiste handvatten mee. 

Meer informatie Meer weten? Neem contact op!