homeOver at.zorg

Geestelijke gezondheidszorg op maat

Bij at.zorg bieden we begeleiding en behandeling op maat. We kijken samen wat het beste bij jou past en ontwerpen een traject dat jou verder helpt. 

Een greep uit de mogelijke begeleiding en behandelingen bij at.zorg: 


We kunnen de wachttijden tot een minimum beperken, daar zijn we trots op! Toch kan er voor jouw behandeling of begeleiding sprake zijn van een korte wachtlijst. Wil je hier meer over weten? Neem gerust contact op. Begeleiding WMO/Jeugdwet

 

at.zorg biedt oplossingsgerichte hulpverlening volgens het 8 fase model. Dit model zorgt er voor dat de cliënt binnen enkele weken zicht heeft op zijn/haar doelen en de stappen die nodig zijn om de doelen  te kunnen bereiken. De betrokken personen worden deelgenoot van het plan volgens het 1 klant 1 plan principe. 

Hierdoor wordt de hulpverlening efficiënt en doelgericht  gegeven daar waar de vraag ligt. Het resultaat is dat de cliënt zelfstandig, of met begeleiding van zijn netwerk zijn leven op alle leefgebieden verantwoord vorm kan geven.

Meer informatie Zorg en onderwijs

Bij at.zorg hebben we speciale expertise op het gebied van kinderen en jongeren die uitvallen in het onderwijs. Een kind of jongere die weigert om naar school te gaan zit vaak veel thuis en heeft last van stress bij het vooruitzicht om naar school te gaan. Langdurig schoolverzuim heeft op korte en lange termijn vaak negatieve gevolgen op meerdere gebieden. 

De coaches en behandelaars van at.zorg hebben een sterke link met het onderwijs, onder andere met het voortgezet speciaal onderwijs. We begeleiden veel kinderen en jongeren die uitvallen op school. We helpen ze naar een normaal dagritme en om weer terug te keren naar het schoolleven. 

Door samen te werken met scholen brengen we de begeleiding voor leerlingen dichtbij. Waar mogelijk komen we naar de school toe, waar we zowel diagnostiek als behandeling bieden. Daardoor kunnen we lesuitval tot een minimum beperken. De leerkracht wordt ondersteund in de omgang met de leerling en het gedrag in de klas. We betrekken niet alleen de school, maar ook het gezin van de leerling bij de begeleiding. Zo krijgt iedereen de juiste handvatten mee. 

Meer informatie Meer weten? Neem contact op!