Specialisme

at.groep Zorg richt zich vooral op kinderen en jongeren die uitvallen in het onderwijs. We werken nauw samen met de scholen en het gezin om optimale kansen voor de cliënt te organiseren en daardoor uitval te voorkomen of te verkorten. Het behandelaanbod kan bestaan uit: handelingsgerichte diagnostiek, medicamenteuze behandeling , cognitieve gedragstherapie (CGT), eye movement desensitization and reprocessing (EMDR), systeemtherapie, psychomotore therapie, speltherapie, coaching bij het aanleren en oefenen van praktische vaardigheden.
We bieden ook groepsbehandeling aan als dat effectiever is zoals een agressieregulatie training, een emotie-regulatietraining en een weerbaarheidstraining. Er wordt gestreefd naar een geïntegreerd aanbod op de volgende gebieden: de psychopathologie, de persoonlijkheidsontwikkeling, zowel sociaal-emotioneel als cognitief, de lichamelijke ontwikkeling, het gezinssysteem en het praktisch functioneren in de school-, werk- en woonomgeving.

Voor jongeren van 12 t/m 18 jaar verzorgt at.groep Zorg een aandachttraining (mindfulness).

Aanbod en beschrijving van at.groep Zorg vindt u hier.

 


 

Blijf in contact

Volg ons op sociale media

Direct contact

Als u contact met at.groep wilt opnemen
kunt u het onderstaande antwoordformulier invullen.


   

  Algemene voorwaarden

  • at.groep Zorg
  • © 2017
  • zorg@at-groep.nl
  • Lubeckstraat 1, 7575 EE Oldenzaal
  • 085 483 32 40