home diensten Hal 32

Wat doen wij?

at.groep beschikt over een leer- en werkplek “Hal 32” aan de Marssteden 32 te Enschede, waar verschillende in- en ompakwerkzaamheden worden verricht. Het betreft zittend en staand werk, dat in eigen werktempo kan worden uitgevoerd. Het werk kan zelfstandig worden uitgevoerd of in teamverband.

Wij zijn een ontwikkelbedrijf die zich richt op de in- en doorstroom van deelnemers. Daarvoor zetten wij verschillende acties en middelen in om mensen klaar te stomen voor de arbeidsmarkt. at.groep richt zich bij “Hal 32” op de onderstaande deelnemersgroepen:

 • Mensen met een Wajong-, Ziektewet- of WIA-uitkering van het UWV.
 • Mensen met een Bijstandsuitkering, vanuit de Participatiewet en Statushouders via de gemeente.
 • Individuele- en sociale activeringstrajecten, zoals bijvoorbeeld spoor 2 trajecten en belastbaarheidstoetsing.
 • Dagbestedingsactiviteiten zijn op locatie ook mogelijk.

De coaches van at.goep hebben kennis en kunde op het gebied van:

 • Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH)
 • Psychische problematiek
 • Autismespectrumstoornissen (ASS)
 • Verstandelijk beperkten
 • Communicatief beperkt, slechthorend of anderstalig
 • Verschillende overige problematieken

Traject

Wij begeleiden mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op de volgende vlakken:

Werkritme op doen en werknemersvaardigheden ontwikkelen:

 • Inzetbaarheid/belastbaarheid qua werktijden en taken in kaart brengen
 • Leren jezelf te presenteren
 • Aan leerdoelen werken
 • Sociale contacten leren onderhouden
 • Betrouwbaar zijn (afspraken leren nakomen, zoals op tijd komen)
 • Leren omgaan met energie en tijd gedurende de dag (grenzen zoeken en bewaken)
 • Balans vinden en houden tussen werk en privé

Persoonlijke effectiviteit vergroten:

 • Realistisch beeld krijgen van eigen kunnen
 • Antwoorden krijgen op de vragen:
  • Wie ben ik?
  • Wat kan ik?
  • En wat wil ik?
 • Omgaan met arbeidsverhoudingen
 • Leren aangeven van eigen grenzen

Iedere deelnemer bij “Hal 32” kan het te werken aantal uren indelen aan de hand van eigen belastbaarheid en ondersteuningsbehoefte. Indien gewenst kan de deelnemer in overleg meer uren per week opbouwen. Het is wenselijk om met minimaal 2 keer 2 uur per week te starten. “Hal 32” is 5 dagen per week geopend van 8.00 uur tot 16.30 uur.


Advies

Binnen het traject brengt at.groep een advies uit over de mogelijkheden tot doorstroom naar passend werk. In dit advies staat beschreven waar de deelnemer staat als het gaat om arbeidsmarktperspectief en welke middelen ingezet kunnen worden om de kans op uitstroom verder te vergroten. Bij dit advies wordt verder gebruik gemaakt van het brede netwerk van at.groep en het eventuele netwerk van de deelnemer zelf.


Wie zijn wij

at.groep staat klaar voor werkgevers, werknemers en uitkeringsgerechtigden. Wij ondersteunen op het gebied van personeel en werk.

Wij geloven dat iemand zijn talenten zelf kan leren ontdekken en kan leren inzetten. Dat je leert waar je sterke en je minder sterke punten liggen. Dat je kunt leren dit te accepteren en dat je weet hoe je je kwaliteiten in kunt zetten.

We helpen mensen graag door goed te luisteren, een praktische aanpak te hanteren, onze brede kennis in te zetten en op deze manier een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van onze deelnemers. Wij geloven dat we op deze manier optimale mogelijkheden creëren voor deelnemers en dat iedereen mee kan doen in de maatschappij.

Wil je meer weten? Neem gerust contact op!