Wij staan elke dag voor u klaar en zijn verrassend sterk in personeel, zorg en werk

Verrassend sterk in personeel, zorg en werk

at.groep

Visie

at.groep streeft ernaar om het meest toonaangevende bedrijf te zijn dat mensen zo goed mogelijk ondersteunt en begeleidt bij vraagstukken op het gebied van personeel, zorg en werk. Dit doen we door een multidisciplinaire aanpak te hanteren en praktisch mee te denken.

We vervullen een 1-loketfunctie voor alles en iedereen die te maken heeft met arbeidsbemiddeling en zorg. We ondersteunen werkgever, werknemer, hulpbehoevende en uitkeringsgerechtigde in deze situatie en vinden het belangrijk dat er duurzame en maatwerkgerichte resultaten worden geboekt. We zijn innovatief in een steeds veranderende markt. Intern hanteren we een ketenaanpak, waarbij we met onze bedrijfsonderdelen nauw samenwerken en kennis en contacten delen. We hechten veel waarde aan deze sterke synergie en het grote netwerk dat we hierdoor tot onze beschikking hebben. Hierdoor zijn we in staat om effectief en kwalitatief te kunnen anticiperen op vraagstukken voor werk en zorg. We zijn gedreven om in deze tijd, waarin de overheid bezuinigt op het gebied van arbeidsbemiddeling en zorg, toch te blijven staan voor onze doelgroep!

Missie

Vanuit onze visie is at.groep als overkoepelend orgaan uitgegroeid tot, wat we noemen, een multidisciplinair advies- en trajectbureau met
1400 klanten.

We vinden het belangrijk multidisciplinair te handelen, omdat randkenmerken als thuissituatie en (geestelijke) gezondheid van grote invloed zijn op iemands traject naar werk en werkvermogen. We richten ons daarom nooit alleen op het arbeidstraject, maar omarmen ook iemands zorgbehoefte. Ook  de werkgever speelt een grote rol. Daarom verlenen we diensten en advies aan de werkgever en ontzorgen op het gebied van personeel. Pas als naar al deze factoren wordt gekeken en er goed samen gewerkt wordt aan een oplossing is onze missie volbracht.

Ketenaanpak

at.groep werkt met een ketenbenadering vanuit de gebieden personeel, zorg en werk.

We ondersteunen werkgever, werknemer, hulpbehoevende en uitkeringsgerechtigde in hun situatie. Hierbij vinden we belangrijk dat we niet alleen vanuit één gebied handelen, maar vanuit de gehele keten bekijken waar we van toegevoegde waarde kunnen zijn. Vanuit onze keten aan diensten bieden we een volledige en sterke aanpak om in te spelen op de behoefte en kunnen we verrassend effectief te werk gaan.

at.groep Zorg zoekt een GZ Psycholoog / Orthopedagoog Generalist

Wij zoeken per direct voor omgeving Enschede/Rijssen een GZ psycholoog of Orthopedagoog Generalist voor 24 uur tot 36 uur per week (Specialisatie Kind en Jeugd). Als GZ-psycholoog/ Orthopedagoog Generalist beschik je…

Lees de volledige vacature GZ Psycholoog /Orthopedagoog Generalist

Verzuimland zoekt per direct een Casemanager Verzuim

Als Casemanager Verzuim ben je specialist op het gebied van verzuim. Je adviseert de (lijn)verantwoordelijke aan de hand van kennis van onder andere de Wet Verbetering Poortwachter over het te volgen re-integratietraject.

Lees de volledige vacature Casemanager Verzuim

Nieuws

Blijf in contact

Volg ons op sociale media

Direct contact

Als u contact met at.groep wilt opnemen
kunt u het onderstaande antwoordformulier invullen.

  • at.groep
  • Copyright 2016
  • info@at-groep.nl
  • Lubeckstraat 1, 7575 EE Oldenzaal
  • 0541 537 046