home diensten Modulaire Dienstverlening

Door allerlei omstandigheden kan het gebeuren dat je ineens aan de rand van de maatschappij staat. Vaak hebben mensen dan ondersteuning nodig om weer mee te kunnen doen, om een sociaal isolement te voorkomen. Een coach van at.werk helpt om weer te gaan deelnemen. Samen zorgen ze voor activering en helpt de coach bij betere fysieke en psychische weerbaarheid om tenslotte te kijken of re-integratie naar werk weer mogelijk is. 


Proces Modulaire Dienstverlening

1. Participatie Interventie 
Eerst inventariseren we de situatie waarin iemand zich bevindt en of die situatie herkend en erkend wordt. We gaan na wat iemand zelf al heeft ondernomen en bepalen samen welke acties er ingezet kunnen worden om te starten. 


2. Bevorderen van maatschappelijke deelname
Het versterken, uitbreiden, structureren en bestendigen van de sociale activiteiten. Indien nodig in deze fase brengen we iemand in contact met organisaties om deel te nemen aan (georganiseerde) activiteiten.


3. Praktijkassessment
In de laatste fase nemen we testen af om een advies te kunnen geven over de algemene persoonlijke vaardigheden van iemand. We observeren in één of meer werksituaties om knelpunten en affiniteiten zichtbaar te maken. 


Resultaat Modulaire Dienstverlening

Met Modulaire Dienstverlening krijgen we iemand in de actiestand. De eerste horde wordt genomen op weg naar maatschappelijke deelname. Daarnaast is iemand klaar voor de eerste stappen in re-integratie naar werk. Na afsluiting van de Modulaire Dienstverlening helpen de coaches van at.werk iemand verder in het proces van werkfit maken en gaan ze op zoek naar passend werk om uiteindelijk weer aan het werk te gaan. 

Wil je meer weten? Neem gerust contact op!