home diensten Werkfit Maken

Een betaalde baan hoort bij het meedoen en bijdragen aan de maatschappij. Maar het vinden van een betaalde baan is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Het vraagt om sociale- en werknemersvaardigheden. Het programma Werkfit Maken is opgezet voor mensen met een uitkeringsachtergrond die zich verder willen ontwikkelen. 


Proces Werkfit Maken

at.werk regelt het traject van A tot Z. Van het vinden van een geschikte werkervaringsplek tot het begeleiden, coördineren en evalueren van het programma. Hierbij ligt de focus altijd op groei: stapsgewijs naar duurzaam, betaald werk. 


We werken binnen at.werk met verschillende specialisten, zoals re-integratieadviseurs, onderwijsdeskundigen, autismespecialisten, tolken, transitiespecialisten, NAH specialisten en voedingsdeskundigen. Onze professionele coaches hebben aandacht voor jou als individu en jouw achtergrond. Ze zijn bekend met de obstakels die jij kunt ervaren in je werk. Ook kunnen ze andere hulpinstanties inschakelen als dat nodig is om succesvol te integreren in het werkende leven. 


Resultaten Werkfit Maken

Met Werkfit Maken richten we ons op een geregeld werkend leven. Het doel is dat jij de eerste stap zet naar uiteindelijk betaald werk. We hebben aandacht voor basisvaardigheden zoals structuur aanbrengen in de dag, verantwoordelijkheid dragen en grenzen bepalen en hanteren. Daarnaast focussen we op de sociale kant. Hoe beweeg ik me in een team? Hoe houd ik rekening met mezelf en de ander? Met dit traject helpen we jou om weer aan het werk te gaan zodat je weer meedoet in de maatschappij! 
Wil je meer weten? Neem gerust contact op!