home Nieuws Coaching op maat bij Niet Aangeboren Hersenletsel

28-01-2023

Coaching op maat bij Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH)

“Kenmerkend voor mensen met niet aangeboren hersenletsel is vaak dat ze gevoeliger zijn voor prikkels uit hun omgeving en daardoor ook eerder afgeleid. Meestal brengt NAH ook vormen van gedragsverandering mee. Soms zijn deze, met een kleine aanpassing, goed te combineren met het werk en het leven van elke dag, maar soms ook helemaal niet”, vertelt Karin Grobbink, re-integratiespecialist en projectmanager NAH. Ze werkt bij at.groep in een landelijk team met re-integratiespecialisten NAH. “We ontzorgen werkgevers en zijn gespecialiseerd in het op maat begeleiden van mensen met niet aangeboren hersenletsel. Daarbij is het vinden van een stabiele basis, waarin iemand zo goed mogelijk kan functioneren, iets waar we ons specifiek op richten. Dat geldt voor situaties in het werkzame leven én ook in het privé leven. Soms leidt dit, op basis van onderzoek, tot de conclusie dat betaald werk niet meer tot de mogelijkheden behoort. Vaak ook is sprake van een zogenaamd tweede spoortraject. Daarin gaan we samen met de medewerker met NAH, op zoek naar passend werk bij een andere werkgever.”   

Re-integratiespecialisten NAH at.groep, (midden) Karin Grobbink

Door een ongeluk of long covidklachten

Eén op de vier Nederlanders heeft een hersenaandoening. Het zijn officiële cijfers van het RIVM, na onderzoek in opdracht van de Hersenstichting. “Elke keer als ik dit getal noem, kijken mensen me aan met een blik van ongeloof. Toch is het waar,” weet Karin Grobbink. Bij NAH ligt het voor de hand om te denken aan mensen die een ongeluk hebben gehad met hersenletsel tot gevolg. In het verkeer, of door een harde klap tegen het hoofd tijdens het werk of in een sport. Maar NAH kan ook komen door een beroerte of een slaapstoornis. “Steeds vaker ook begeleiden we mensen met long-covid. De klachten die zij hebben komen deels overeen met de kernmerken van mensen met NAH. Hersenletsel beperkt mensen in het functioneren, maar met de juiste begeleiding is er heel veel nog wél mogelijk. Gelukkig ervaren we dat elke dag weer, en dat is prachtig om te zien. Voor een werkgever en collega’s, maar op de eerste plaats natuurlijk voor de betrokkene zelf”.

Ontzorgen van medewerker met NAH én werkgever

Wat een re-integratiespecialist NAH als eerste doet is kijken of iemand open staat en dus klaar is voor begeleiding. “Zo ja, dan maken we met de cliënt een traject op maat. We gaan voor een integrale aanpak, dus nemen ook resultaten mee vanuit neuropsychologisch onderzoek als deze voor handen zijn. Wat ik essentieel vind, is dat we de hele mens zien en dát wat belangrijk voor hem of haar is in z’n omgeving”, benadrukt Karin Grobbink. “In goed overleg met de client, z’n verwanten en de werkgever pakken we de regie richting alle betrokkenen zoals zorg, fysio- en ergotherapie, maatschappelijk werk… Kortom; rondom een client coördineren we het contact met alle partijen die bijdragen aan revalidatie en een passende plek binnen de arbeidsmarkt. Omdat we als re-integratiesadviseurs bij at.groep beschikken over een landelijk netwerk op de arbeidsmarkt, lukt het ons vaak heel goed om een nieuwe, passende werkplek te vinden. En ook na plaatsing laten we een cliënt met NAH niet los. We bieden training on the job tijdens het werk. We zorgen voor de juiste begeleiding binnen het systeem rondom de cliënt. We houden vast tot we de begeleiding goed overgedragen hebben.”

Juiste begeleiding in oplossing NAH

Een re-integratiespecialist NAH van at.groep beantwoordt graag ook vragen van werkgevers, verzekeraars en letselschadespecialisten. “Onze samenwerking is altijd oplossingsgericht en leidt voor de medewerker met NAH tot werk dat écht bij hem past. Werkgevers zijn blij met onze professionele ondersteuning en een succesvolle en duurzame plaatsing. Neem voor meer informatie contact op met Karin Grobbink, tel: 06 30005201 of k.grobbink@at-groep.nl.